Syfte och mål

IFS i Stockholms län – IFS Stockholmsdistriktet

IFS Stockholmsdistriktet är en sammanslutning av lokala intresseföreningar och intressegrupper för personer med Schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga inom Stockholms stad och län.

IFS Stockholmsdistriktet har sammanlagt ungefär 500 medlemmar.

De flesta medlemmarna är närstående till personer med psykiska funktionsnedsättningar men även andra intresserade och personer med egen erfarenhet är välkomna som medlemmar.

IFS Stockholmsdistriktet och dess lokalföreningar är medlemmar i Schizofreniförbundet, en av staten erkänd handikapporganisation.

Schizofreniförbundet är en rikstäckande intresseorganisation och är partipolitiskt och religiöst oberoende.

 IFS Stockholmsdistriktets uppgift/mål är att:

  • Skapa förståelse och respekt för personer med schizofreni och liknande psykoser genom att sprida information om vad det innebär.
  • Arbeta för att fördomar, okunskap och förutfattade meningar om psykiska funktionsnedsättningar ska skingras.
  • Samordna information till och mellan lokalföreningarna och lokalgrupperna samt lyfta övergripande frågor som berör vår målgrupp och deras anhöriga.
  • Anordna kurser och samtalsgrupper för våra medlemmar.
  • Arrangera och vara medarrangör till informationskvällar med föredrag och utbildningar i aktuella teman.
  • Delta i samhällsdebatten kring schizofreni och liknande psykossjukdomar och informera allmänhet, myndigheter och beslutsfattare om de konkreta konsekvenserna av kognitiva funktionsnedsättningar som tillståndet innebär.
  • Verka för att vård och omsorg förbättras för målgruppen.
  • Lyfta fram exempel på goda lösningar av aktuella problem och stimulera våra medlemmar till ett konstruktivt engagemang på hemmaplan.
  • Ge möjlighet att knyta kontakter, få hjälp och råd av medlemmar.