Välkommen till IFS Stockholmsdistriktet!

___________________________________________________________________

Vad händer under våren 2023 ?

Träffar och utbildningar m m finns i menyn ’Aktiviteter m m’.

___________________________________________________________________

”Sjukdomsteckningar” på Press Stop Gallery i Götgatsbacken,
En konstutställning av Per Josephson om Ernst Josephsons sjukdomsalster.

Vindpiskade nätter från ön Bréhat utanför Bretagne, Rembrandt och Swedenborg i kamp över schackbrädet och Strindberg som åker på en konstnärssmocka till sopranen Jenny Linds tjusande stämma…

En utställning med utgångspunkt i en schizofren verklighet.

Läs mer här!
____________________________________________________________________

E-post i stället för brev
Läs här!
____________________________________________________________________

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin

Ett samarbete med den lokala brukarrörelsen, folkbildningen och den rättspsykiatriska vården har påbörjats. Allt för att öka inflytandet över rättspsykiatrin i Stockholms län.

Erfarenheter från landets rättspsykiatriska kliniker visar att många patienter och anhöriga inte får ett värdigt mänskligt bemötande. Det saknas en meningsfull vardag och det finns en oro för övermedicinering. Negativa uppfattningar/fördomar på det förbättrar inte läget.

Detta vill man nu tillsammans titta närmare på.

Läs mer här!
_________________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE

Du får detta eftersom vi vill sprida relevanta nyheter till våra medlemmar.
Innehållet speglar inte nödvändigtvis Funktionsrätt Stockholms läns åsikter och värderingar. Om du har frågor om innehållet, kontakta organisationen som står bakom meddelandet. Du behöver inte oroa dig för att missa viktig medlemsinformation, eftersom den skickas ut separat.

PRESSMEDDELANDE: SAMHALL BÖR ÅTERGÅ TILL SITT GRUNDUPPDRAG MEN MER BEHÖVS! (Publicerad: 28 April 2021 13:51)

PROGRAMMET ’UPPDRAG GRANSKNING’  HAR BEKRÄFTAT DE SIGNALER VI HAR FÅTT UNDER ÅRENS LOPP – MÅNGA MED OMFATTANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR FÅR INTE PLATS INOM BL A SAMHALL ELLER SAMHÄLLET I ÖVRIGT.

STATEN, SAMHALLS ÄGARE, BEHÖVER BESTÄMMA SIG FÖR HUR VERKSAMHETER SOM SAMHALL SKA SE UT I FRAMTIDEN. DET ANSER MARIE STEN, FÖRSTA VICE ORDFÖRANDE FUNKTIONSRÄTT SVERIGE.

Redan i december 2019 gav riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av Samhalls uppdrag, i syfte att Samhall ska återgå till sitt grunduppdrag.

Funktionsrätt Sverige välkomnade initiativet som alla partier stod bakom. Men något sådant uppdrag har vi ännu inte sett. Vi har också välkomnat att Arbetsförmedlingen i årets regleringsbrev fått i uppdrag att redogöra för hur anvisningar till Samhall går till.

”Dagens brist på transparens gör det svårt att bedöma hur anvisningarna till Samhall går till och hur insatsen fungerar.

Statskontoret har konstaterat att målgruppen har förändrats och att Samhall inte längre fungerar som den grindvakt mot förtidspension, som det gjorde en gång i tiden.
Det är också de signaler vi får från våra medlemsförbund”, fortsätter Marie Sten.

Det går inte heller att följa statsstödet till Samhall på individnivå, vilket gör det svårt att veta om stödet är effektivt. Det här sammantaget gör det svårt att bedöma om det är rätt målgrupp som fångas upp.

”Tydligare ägardirektiv till Samhall är en viktig del, men mer behövs för att komma åt problemet med att många med funktionsnedsättning – oavsett konjunkturläge – står utanför arbetsmarknaden. Det behövs ett rejält omtag om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning, våra arbetsplatser behöver bli mer inkluderande och statliga arbetsgivare behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning”, avslutar Marie Sten.

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter.
Dess medlemmar, ca 400000 människor, är organiserade i 46 funktionsrättsförbund.
Vårt mål är ett samhälle för alla.

PRESSKONTAKT

Annica Nilsson, Intressepolitisk utredare, annica.nilsson@funktionsratt.se,
08-546 404 24, 076-697 80 55

Mikael Klein, Intressepolitisk chef, mikael.klein@funktionsratt.se,
070-480 71 66

Vi vidarebefordrar de pressmeddelanden vi får till våra medlemsorganisationer, för att sprida relevant information. Vi har två olika utskickslistor, så du kan välja om du vill ha pressmeddelanden och/eller vårt nyhetsbrev.

Funktionsrätt Stockholms län, Sankt Göransgatan 84, 11238 Stockholm

(Copyright © 2021 Funktionsrätt Stockholms län)

Vill du veta mer, kontakta Ulla Elfving Ekström, ordförande i IFS Stockholmsdistriktet.

Telefon: 08 – 650 22 95

_________________________________________________________________

Schizofreni: Livet med en psykossjukdom

av Åsa Konradsson GeukenSten FribergYlva Wächter

Ingen varken väljer eller är sin sjukdom. Att få diagnosen schizofreni väcker många tankar och känslor. Vad händer människor som får denna diagnos? Hur skapar och behåller de sin valda väg? Vad gör anhöriga och närstående? Boken är ett stöd/hjälp i skeendet då livet totalt förändras.

Boken Schizofreni – livet med en psykossjukdom är fylld med fakta om sjukdomen såsom orsaker, medicinering, behandling, hur ser vården ut, sysselsättning och arbete, forskning om sjukdomen, varvat med historier ur verkliga livet – hur det är att leva med eller nära någon med schizofreni.

Författarna vill komma tillrätta med fördomarna, okunskapen och stigmatiseringen för att bidra till att göra schizofreni till en sjukdom bland andra sjukdomar. Ingen lätt sjukdom att leva med men rätt hanterad ingen omöjlig sjukdom att leva med. Och en sjukdom man aldrig ska behöva skämmas för.

Ur innehållet

 • Vad är psykos?

 • Vad är schizofreni?

 • Diagnostisering

 • Finns det olika former av schizofreni?

 • Varför just jag – orsaker till schizofreni

 • Vad händer i hjärnan?

 • Medicinering

 • Var finns det hjälp att få?

 • Liv och återhämtning

 • Att leva nära någon med schizofreni

 • Stigmatisering

 • Sjukdomsinsikt

 • Anosognosi – att inte förstå att man är sjuk

 • Droger och våld

 • På forskningsfronten något nytt?

Om författarna

Sten Friberg, specialist i psykiatri med tio års erfarenhet som chef och överläkare vid en akut- och konsultationspsykiatrisk enhet i Stockholm, föreläsare och handledare vid läkarprogrammet och studierektor för specialistutbildningen. Arbetar som medicinsk rådgivare på Otsuka Pharma AB, som klinisk psykiatriker samt vid en specialiserad mottagning för patienter i gränslandet mellan hudsjukdomar och psykiatri.

Åsa Konradsson Geuken, docent i farmakologi vid institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap, Uppsala universitet. Forskare inom neurovetenskap och neuropsykofarmakologi med fokus på schizofreni. Lillasyster till Mats Konradsson som lider av schizofreni, och som har gjort bokens illustrationer.

Ylva Wächter är specialist i psykiatri och har arbetat som överläkare på Mottagningen för psykossjukdomar Alviks strand, Stockholm. Hon har tidigare varit journalist och arbetat som programledare på Sveriges Radios samhällsredaktion.
________________________________________________________________

Nedskärningar i Stockholms län?!

IFS Centrala Stockholm protesterar tillsammans med andra
organisationer mot nedskärningar inom socialpsykiatrin.

Läs mer här!
________________________________________________________________

Bok om Psykos! ”Att insjukna i psykos”

EN PSYKOS är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att tolka verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser som utgår från förtroendefulla relationer med vården och andra som ger stöd. Författarna redogör med ett tillgängligt språk för symtom, diagnoser, dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer samt andra möjligheter till stöd. Med många exempel och en hoppfull grundton beskrivs vanliga tankar, känslor och frågor kring sjukdomen.

Författare

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare
till flera banbrytande kursböcker, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling.

Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med förstagångsinsjuknade psykospatienter i 30 år.

Pontus Strålin är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.

Boken är skriven för personer som insjuknat i psykos, deras närstående och för professionella som möter denna grupp i sitt arbete. Den har även viktiga budskap till beslutsfattare och politiker.

Monica Beckman, ordförande i Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykossjukdomar (IFS) Stockholmsdistriktet, samt Livgivarna-IFS, Nacka/Värmdö:

”Boken bidrar med fakta och perspektiv från anhöriga, nära berörda och personal. Den ger exempel på förhållningssätt, gränsöverskridande lösningar och belyser behov av samverkan”.

__________________________________________________________________

Stöd IFS Stockholmsdistriktets arbete genom att ge en gåva till verksamheten på Plusgiro 33 24 01 – 9, märk/skriv ”Gåva” på insättningen!
_________________________________________________________________

Prospect – utbildning från Schizofreniförbundet!…

Läs här!