Välkommen till IFS Stockholmsdistriktet!

___________________________________________________________________

Detta händer under hösten 2023

Under hösten kommer IFS att bland annat att ordna kafékvällar för gamla och nya medlemmar. Det kommer även finnas möjlighet att delta i psykologledda samtalsgrupper för anhöriga. Om du har en partner med schizofreni eller liknande psykoser, kommer det finnas möjlighet att delta i kafékväll för partner.

Träffar och utbildningar m m finns i menyn ’Aktiviteter m m’.

___________________________________________________________________

Inbjudan till Prospect Familj & Vänner 2023

Välkommen till studiecirkel för Familj och Vänner till personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Studiecirkeln träffas runt olika teman såsom vad har vi lärt oss av psykisk sjukdom, inse påfrestningar, sorg och förlust, slutsatser och framåtblick

Läs mer här!

___________________________________________________________________

Välkommen till IFS kafékvällar

På kafékvällarna bjuds det på fika och det finns möjlighet till diskussion om angelägna ämnen, samt rådgivning individuellt eller i grupp.

Läs mer här!

___________________________________________________________________

Vad gör man när en anhörig insjuknar i psykos?

Läs en samling av personliga berättelser från närstående till någon som insjuknat i psykos.

Läs mer här!

____________________________________________________________________

E-post i stället för brev?

Läs här!

________________________________________________________________

Stöd IFS Stockholmsdistriktets arbete genom att ge en gåva till verksamheten på Plusgiro 33 24 01 – 9, märk/skriv ”Gåva” på insättningen!
_________________________________________________________________