Välkommen till IFS Stockholmsdistriktet!

___________________________________________________________________

Detta händer under våren 2024

Under våren kommer IFS att bland annat att ordna kafékvällar för gamla och nya medlemmar. Det kommer även finnas möjlighet att delta i psykologledda samtalsgrupper för anhöriga. Om du har en partner med schizofreni eller liknande psykoser, kommer det finnas möjlighet att delta i kafékväll för partner.

Träffar och utbildningar m m finns i menyn ’Aktiviteter m m’.

___________________________________________________________________

Röster om Prospect Familj & Vänner 2023

Hösten 2023 genomförde vi i IFS:s lokaler på Kungsholmen en studiecirkel med sju deltagande anhöriga föräldrar och två cirkelledare, alla med egna erfarenheter av barn med psykisk ohälsa, schizofreni/psykosproblematik i olika faser.

Läs mer här!

___________________________________________________________________

Prospectcirkel för ”vuxna barn” 2024

Inbjudan till studiecirkel för ”vuxna barn” till personer med schizofreni eller liknande psykoser.

En ny del ”PROSPECT Vuxna Barn” har tagits fram och detta är en pilot-cirkel.

Läs mer här!

___________________________________________________________________

Vad gör man när en anhörig insjuknar i psykos?

Läs en samling av personliga berättelser från närstående till någon som insjuknat i psykos.

Läs mer här!

____________________________________________________________________

E-post i stället för brev?

Läs här!

________________________________________________________________

Stöd IFS Stockholmsdistriktets arbete genom att ge en gåva till verksamheten på Plusgiro 33 24 01 – 9, märk/skriv ”Gåva” på insättningen!
_________________________________________________________________