Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande Ulla Elfving Ekström

Vice ordförande Kent Blomnell samt

de olika ordförandena, eller dennes ersättare, i lokalföreningarna inom IFS Stockholmsdistriktet (se fliken Föreningsuppgifter).

Personal på kansliet är Ingrid Palmberg som också är adjungerad kassör.