Styrelse

Styrelsen består av ordförande Monica Beckman och vice ordförande tillika kassör Ulla Elfving Ekström samt de olika ordförandena, eller dennes ersättare, i lokalföreningarna inom IFS Stockholmsdistriktet (se Föreningsuppgifter).

Personal på kansliet är Ingrid Palmberg.