Medlemskontakt

Vill du bli medlem, ha synpunkter eller ställa en fråga? Fyll i nedan!

Vill du bli medlem i någon av våra lokalföreningar (se fliken FÖRENINGSUPPGIFTER) kontaktar du närmaste förening eller IFS Stockholmsdistriktet så får du mer information.