Styrelse

Styrelsen består av ordförande Monica Beckman och kassör Ulla Elfving Ekström samt de olika ordförandena, eller dennes ersättare, i lokalföreningarna inom IFS Stockholmsdistriktet (se Föreningsuppgifter).