Föreläsningar

14 maj 2018:

Rundabordssamtal om “Vart är psykiatrin på väg”? På ABF-huset i Stockholm!

Klicka här!